Startsida

 

Aktuellt

Karta

 

Historik

Stigeskatten

 

Stugorna

Kryddgården

 

 

Tips & ideer

Länk-Tips

Utflyktsmål

Musik

 

 

Gamla fotografier

Nya Bilder

 

Kontakta oss

 

Uthyrning

 

 

 

Minnesblad

 

Tillbaka till startsidan

 

Hemsidan sponsras av Häreboden22

 

VÄLKOMMEN GÄST

 

 

Välkommen som medlem till en aktiv förening med trevlig gemenskap.

    Stöd den bygd du bor och lever i.

 

Avgiften är 100:- per person och år. 150:- familj

Postgironumret är    86 69 57-4

Vid ev. frågor, kontakta kassören tel 060-921 39

 

 

 

  

     Hembygdsföreningens styrelse 2013

 

     Jan Pettersson ordf.                                 060 - 925 64

     Margareta Johansson sekr.                        060 - 931 11

     Jan-Erik Högkvist kassör                           060 - 921 39

     Lars-Erik Westerlund ledamot                    060 - 924 91

     Stig Bergkvist ledamot                               060 - 971 57

     Bernt Strömberg ledamot                           060 - 930 70

     Anders Nylander suppleant                         

     Egon Norling suppleant 

     Maud Elfving-Ullberg suppleant                 060 - 845 20       

 

     Hembygdsgården                                       060 - 922 40

 

    

      Om hemsidan inte fungerar, kontakta Ann-Chatrine Bodeby                   060-56 54 56